VANDEX AM 10

KRYŠTALICKÁ VODOTESNA PRÍSADA DO BETÓNU

Vandex AM 10 je kryštalická vodotesná prášková prísada špeciálne vyrobená pre interakciu s kapilárnym systémom betónu tak, aby bol poskytnutý hydroizolačný systém, ktorý je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou betónu.
Vandex AM 10 môže byť použitý pod aj nad úrovňou terénu.