VANDEX CEMELAST 100

HYDROIZOLAČNÁ PRUŽNÁ STIERKA ODOLNÁ VOČI RADÓNU
  • Odolná voči tlakovej vode
  • Premosťuje trhliny
  • Chráni výstuž pred karbonatáciou
  • Odolný voči agresívnej vode
  • Vhodná do vlhkých priestorov
  • Jednoduchá aplikácia

 

VANDEX Cemelast 100 je dvojkomponentná, polymérmi modifikovaná, hydroizolačná stierka odolná voči radónu. Pozostáva zo suchého komponentu VANDEX Cemelast 100 prášku a tekutého komponentu VANDEX Cemelast liquid polyméru.