VANDEX MINERALIT

TEKUTINA NA SILIKÁTOVEJ BÁZE, URČENÁ NA SPEVNENIE A OCHRANU STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Chemicko – fyzikálnymi procesmi vylepšuje štrukturálne väzby minerálne viazaných poréznych stav ebných materiálov. Prostredníctvom vysokého obsahu kysličníka kremičitého zvyšuje pevnosť, tesnosť a hĺbkovo chráni ošetrené plochy.