VANDEX SUPER

HYDROIZOLAČNÝ NÁTER NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
  • Tesní a chráni hĺbkovo
  • Je dlhodobo trvácny
  • Môže sa použiť na aktívnu alebo pasívnu stranu konštrukcie
  • Je vhodný na použitie v styku s pitnou vodou
  • Šedej, alebo bielej farby

 

VANDEX SUPER je tesniaci tmel, ktorý svojím hĺbkovým pôsobením tesní a chráni betón. Pozostáva z portlandského cementu, kremičitého piesku s odstupňovanou veľkosťou zŕn a aktívnych chemikálií.
VANDEX SUPER
je dodávaný v 25 kg vreciach vo forme prášku. Pridaním vody sa produkt stáva použiteľným