Referencie 2000

 

  • Čov Kalša
  • Vodojem Nový Ruskov
  • Most Krásna nad Hornádom podhľad
  • Železničná poliklinika Zvolen
  • Vodné dielo Žilina
  • PEMA Truck center IS a.s.
  • BBC IV Bratislava
  • Grecko-kat. kostol Košice
  • EVO Vojany
  • Metro Kośice