Referencie 2005

 

  • Sanácia objektu Slovenskej sporiteľni v Bratislave na Račianskej ulici
  • Sanácia meštiackeho domu na Laurinskej ul. v Baratislave
  • Prevádzkový objekt na Štefánikovej ul. v Baratislave,
  • Objekt posádkového veliteľstva min. obrany SR v Bratislave, sanácia secesného objektu proti vlhkosti
  • Sanácia Slovenskej Národnej rady Hurbanovo nám. v Bratislave
  • ČOV a retenčné nádrže Peugeot Trnava
  • Tesnenie jestvujúcich vyhnívacích a sedimentačných nádrží v areáli ČOV Nitra – Mesto Nitra
  • Tesnenie spodnej stavby novostavby archívu SPP na Plynárenskej ul., Bratislava
  • Tesnenie suterénnych objektov skladov a archívu Ministerstva pôdohospodárstva SR voči tlakovej vode
  • Tesnenie spodnej stavby prevádzkového objektu na Nových Záhradách v Bratislave