Pôsobenie Vandex

 

Vynálezcom kryštalickej hydroizolácie betónu sa stal v roku 1943 dánsky chemik Lauritz Jensen.

V roku 1946 bola izolácia patentovaná a následne založená spoločnosť VANDEX.

Jej názov bol odvodený z dánskeho slova VAND (voda) a z latinského EX (von, preč), čo výstižne dodnes charakterizuje oblasť jej činnosti.

Po veľkom úspechu produktu VANDEX na škandinávskom trhu firma expandovala do ďalších krajín Európy, následne na všetky kontinenty. Rastom požiadaviek trhu v oblasti možnosti využitia produktu, vzniklo nové portfólio cementom viazaných materiálov určených aj na hydroizolácie murív z rôznych stavebných materiálov.

Od roku 1995 sa stáva SLOVENSKO ďalším z dovozcov a šíriteľov dobrého mena tejto kvalitnej značky, overenej odbornými technickými skúškami a funkčnosťou na tisícoch referenčných stavieb.

Od roku 2006 sa spoločnosť VANDEX stáva súčasťou RPM International a obohacuje výber produktov o ďalšie materiálové bázy. Tak značka VANDEX poskytuje ucelený profesionálny systém, určený na hydroizolácie a sanácie stavieb, tiež na opravu a ochranu železobetónových konštrukcií.